Info Burgers » Nieuws » Benelux-studiedag over verkeersveiligheid

Benelux-studiedag over verkeersveiligheid

17 okt. 2008

16-10-2008 - Het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel organiseerde op 16 oktober 2008 met Bivec (Benelux Interuniversitaire Groepering van Vervoerseconomen) een colloquium over verkeersveiligheid in de Benelux.

 Het doel van deze gezamenlijke studiedag, die academici en hoge functionarissen van de verkeers-ministeries samenbracht, was om inzichten over wegveiligheid uit te wisselen, te leren van elkaars ervaringen en het verkeersveiligheids-beleid in de drie landen te vergelijken.

Gastspreker dr. R. Elvik van het Noorse Instituut van Transporteconomie ging dieper in op het hoge economisch kostenplaatje van verkeersongevallen. Hij pleitte ervoor om bij het bepalen van het wegveiligheidsbeleid rekening te houden met een goed onderbouwde economische kosten-baten analyse.   Vervolgens sneden academici uit België en Nederland de technische en psychologische aspecten aan van de verkeersveiligheidsproblematiek. Hierbij gingen ze dieper in op de invloed van de infrastructuur (zoals ruimtelijke ordening) en handhavingmechanismen (zoals boetes, flitspalen, …) op een (on)veilig verkeer.   Dr. R. Elvik   Van beleidszijde werd door topambtenaren uit België, Nederland en Luxemburg een uiteenzetting gegeven over het huidige beleid op het gebied van verkeersveiligheid. Hieruit bleek dat ondanks grote verschillen tussen de landen onderling, succesvolle en ambitieuze maatregelen worden genomen om het aantal verkeersslachtoffers in de drie landen continue te verminderen. Zo daalde de afgelopen jaren het aantal verkeersdoden in Nederland en Luxemburg drastisch.   De heer Barette (Brussel Hoofdstedelijk Gewest), de heer Desmyter (Vlaamse Overheid), de heer Riedstra (Nederland), Prof. Dr. Koopmans (Dagvoorzitter), mevrouw Coune (België), de heer Disiviscour (Luxemburg) en de heer Serruys (Waals Gewest)   De secretaris-generaal van de Benelux, Jan van Laarhoven, onderstreepte dan ook het belang van overleg over deze thematiek binnen de Benelux. “Het is een onderwerp dat ons na aan het hart ligt en een intense samenwerking noodzaakt”. Als voorbeeld gaf hij de huidige onderhandelingen om te komen tot een trilateraal akkoord dat de uitwisseling van gegevens over verkeersovertredingen tussen de drie landen mogelijk zal maken. “Het is maar één voorbeeld van samenwerking die de Benelux toelaat een meerwaarde te creëren door onze krachten te bundelen. Zonder twijfel kunnen wij in het domein van de wegveiligheid elkaar wederzijds nog veel inspireren”.   …………………………………………     PowerPoint-presentaties van het Colloquium