Info Burgers » Nieuws » Benelux-verdrag goedgekeurd in de Eerste Kamer

Benelux-verdrag goedgekeurd in de Eerste Kamer

10 feb. 2010

Op dinsdag 9 februari 2010 werd het Benelux-Verdrag goedgekeurd in de Eerste Kamer der Staten Generaal in Nederland. Dit volgend op het debat dat daar plaatsvond vorige week en de goedkeuring ervan in de Nederlandse Tweede Kamer in het najaar van 2009.

Momenteel doorloopt het Benelux-Verdrag, dat op 17 juni 2008 werd ondertekend, de ratificatieprocedure in de parlementen van de drie Benelux-landen.

Het Groothertogdom Luxemburg stemde al in met het Verdrag.

Ook het parlement van de Duitstalige Gemeenschap in België keurde dit Verdrag in mei 2009 reeds goed. In Vlaanderen werd het Verdrag begin februari 2010 neergelegd bij het parlement.   Binnenkort wordt de behandeling ervan ook verwacht in het federaal Belgisch, Brussels en Waals parlement alsook dat van de Franstalige gemeenschap. Ook de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de goedkeuring hieraan nog hechten.  

·