Info Burgers » Nieuws » Benelux-verdrag goedgekeurd in Vlaams Parlement

Benelux-verdrag goedgekeurd in Vlaams Parlement

23 jun. 2010

Het Vlaams parlement heeft op woensdag 23 juni het nieuwe Benelux-verdrag geratificeerd. Het Vlaams Parlement is hiermee, na het parlement van de Duitstalige Gemeenschap, het tweede Belgische deelstaatparlement, dat het vernieuwd Benelux-verdrag ratificeert.

  Ook in Nederland en Luxemburg werd het Verdrag reeds goedgekeurd. Binnenkort wordt de behandeling ervan verwacht in het federaal Belgisch, Brussels en Waals parlement alsook dat van de Franstalige gemeenschap. Ook de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de goedkeuring hieraan nog hechten

Handelingen Plenaire vergadering van 23 juni 2010