Info Burgers » Nieuws » Benelux werkt aan internationale erkenning van diploma’s hoger onderwijs

Benelux werkt aan internationale erkenning van diploma’s hoger onderwijs

25 mrt. 2013

Men zou kunnen denken dat sinds de Europese Bologna-akkoorden (bachelor en master) voortaan diploma’s in elk van de lidstaten zonder problemen worden erkend. Niets is minder maar. Bijvoorbeeld een kinesist uit Antwerpen die in Rotterdam wil werken dient in Nederland nog steeds een individuele erkenningsprocedure op te starten, die tijdrovend is.

Benelux wil daarom de erkenning van diploma’s, behaald in het hoger onderwijs, tussen de drie partnerlanden verbeteren en mogelijk automatisch laten verlopen . Dit levert niet alleen een grote tijdswinst op voor de burgers, onderwijsinstellingen en werkgevers maar ook een besparing en beperking van de administratieve lasten voor de overheden. Ook de arbeidsmobiliteit tussen de landen worden zo gestimuleerd. Bovendien vervult Benelux met dit initiatief de rol van aanjager voor de verwezenlijking van een echte Europese Hogeronderwijsruimte.

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux organiseerde een workshop om de werkzaamheden hierover op te starten. In deze beginfase stond informatieoverdracht centraal. Onderwijsspecialisten van de drie landen verdiepten elkaars kennis van de hoger onderwijssystemen in de Benelux. Ze deelden hun informatie over het verloop van de erkenningsprocedures voor ‘buitenlandse’ diploma’s en de evolutie daarin. Ook de effecten ervan op de arbeidsmarkt en de kostprijs voor de burger en overheid werden  onderzocht tijdens deze workshop.