Info Burgers » Nieuws » Bezoek van de Benelux aan het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen: Kansen voor handel en vervoer

Bezoek van de Benelux aan het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen: Kansen voor handel en vervoer

21 jan. 2016

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux had op 21 januari 2016 een ontmoeting met vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, Energie en Industrie van Noordrijn-Westfalen (NRW) te Düsseldorf. De minister-president van Noordrijn-Westfalen en de regeringsleiders van België, Nederland en Luxemburg ondertekenden immers op 9 december 2008 een gemeenschappelijke politieke verklaring over de ontwikkeling van een hechtere samenwerking.

In aanwezigheid van de directeur van het departement Handel, Dienstverlening en Logistiek, dhr. Peter Scholz, werd een verkennend gesprek gevoerd over mogelijke samenwerkingstrajecten rond grensoverschrijdende economische thema’s: detailhandel, duurzame logistiek en digitalisering van de interne markt. In de dichtstbevolkte deelstaat van Duitsland lopen talrijke initiatieven en Noordrijn-Westfalen vormt – net als de Benelux-landen – een niet weg te denken logistieke hub in de Europese interne markt. De goederenstromen die door het Benelux-gebied lopen, zijn voor een groot deel afkomstig van of bestemd voor NRW, wat van deze deelstaat een bevoorrechte partner voor de Benelux maakt.

Daaruit volgt dat een nauwere samenwerking rond economische en technologische ontwikkelingen, zoals telecommunicatie, e-commerce en multimodaliteit, de mobiele en digitale interne markt van de Benelux in partnerschap met de buurregio’s op termijn zal versterken.