Info Burgers » Nieuws » Bijeenkomst van het Benelux Comité van Ministers

Bijeenkomst van het Benelux Comité van Ministers

16 nov. 2015

Vandaag vergaderde onder Belgisch Voorzitterschap het Benelux Comité van Ministers, het hoogste politieke beslisorgaan van de Benelux Unie, te Brussel. De drie ministers van Buitenlande Zaken, de heer Didier Reynders (BE), Bert Koenders (NL) en Jean Asselborn (LU) stonden bij het begin van de vergadering stil bij de nasleep van de terreuraanslagen in Parijs. Zij zijn vooral  in gedachten bij de slachtoffers en hun nabestaanden. Ook verwezen ze naar de Benelux-Week van de Veiligheid die van 23 tot 27 november wordt georganiseerd. Verder evalueerden ze samen de tot nu toe behaalde Benelux-resultaten,  ondertekenende twee Benelux-akkoorden en bespraken de uitdagingen voor 2016.

Resultaten

In 2015 werd focus gelegd op Veiligheid, Duurzame Mobiliteit en Energie. De Benelux toonde aan dat zij zich bezighoudt met concrete oplossingen die een impact hebben op burgers en bedrijven. Ook maakte ze haar proeftuinfunctie richting Europa ten volle waar. De ministers hadden het  o.a. over  de automatische erkenning van de diploma’s en het samen optreden tegen sociale fraude. Ook rond Energie werd samengewerkt met o.a. de opstart van  een Benelux Energie Expertise Netwerk,  een afspraak over een gezamenlijk netwerk voor energiezuinige wagens en een nieuw Pentalateraal actieplan voor de elektriciteitsmarkten. Ook verwezen de ministers naar de politieke samenwerking met o.a. de Benelux-Top van eerste ministers in april 2015 rond ‘banen en groei’.

Benelux-akkoorden

Tijdens de bijeenkomst ondertekende de Voorzitter van de Benelux Unie, Didier Reynders twee Benelux-akkoorden.

Het eerste over de mogelijkheid dat langere en zwaardere voertuigen (LZV’s) de grens kunnen oversteken, rekening houdend met het feit dat Luxemburg deze mogelijkheid niet zal toelaten op zijn grondgebied. Zo hoeven minder vrachtwagens de weg op om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren.

Het tweede om oud papier onder bepaalde voorwaarden niet meer te beschouwen als afval maar als grondstof. Met deze Benelux-regeling vermindert de administratieve rompslomp  voor ondernemers, wordt het (grensoverschrijdend) transport eenvoudiger en  goedkoper en krijgt de industrie een gelijk speelveld over de landen heen. Deze positieve impuls aan de markt van recyclagepapier laat ook de circulaire economie draaien.

Luxemburgs Voorzitterschap

Volgend jaar is Luxemburg Voorzitter van de Benelux. De resultaten die de landen samen voor 2016 willen realiseren werden besproken en het Benelux-jaarplan 2016 goedgekeurd.