Info Burgers » Nieuws » Colloquium van de Raden van State van de Benelux : “Omzetting en tenuitvoerlegging van rechtshandelingen van de Europese Unie in nationaal recht”

Colloquium van de Raden van State van de Benelux : “Omzetting en tenuitvoerlegging van rechtshandelingen van de Europese Unie in nationaal recht”

10 okt. 2013

De Conseil d’Etat van Luxemburg heeft, in samenwerking met het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, op 10 oktober 2013 te Luxemburg een colloquium van de Raden van State van de Benelux georganiseerd.  Het onderwerp was de omzetting en uitvoering van rechtshandelingen van de Europese Unie in nationaal recht.

Leden van de Raad van State van België, de Conseil d’Etat van Luxemburg, het Cour administrative van Luxemburg en de Raad van State van Nederland debatteerden over de omzetting en uitvoering van EU-regelgeving in het nationale recht van de drie landen van de Benelux. Ook de rechtsbescherming die aan de burger geboden wordt in geval van onvolledige of onjuiste omzetting door de overheid kwam aan bod. Daarbij werden zowel de gelijkenissen als de verschillen tussen de drie landen aangekaart.

Dhr. Alain de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, beklemtoonde dat de samenwerking en de afstemming die plaatsvinden in het kader van de Benelux Unie, gezien het toenemende belang van EU-regelgeving, hand in hand gaan met de omzetting en uitvoering van die EU-regelgeving in het nationale recht van de drie Benelux-landen.

De bevindingen en conclusies van het colloquium zullen door de drie Raden van State en het Cour administrative gebundeld worden in een tweetalige Benelux-brochure.