Info Burgers » Nieuws » Consumentenorganisaties bespreken samenwerking op Benelux-niveau

Consumentenorganisaties bespreken samenwerking op Benelux-niveau

09 jun. 2015

Op 9 juni kwamen de consumentenorganisaties van de drie Benelux-landen bijeen om gemeenschappelijke uitdagingen en mogelijkheden tot samenwerking op Benelux-niveau te bespreken. Aan dit overleg,  dat voor de eerste keer plaatshad, namen Test-Aankoop uit België, Consumentenbond uit Nederland en voor Luxemburg de ‘Union Luxembourgeoise des Consommateurs’ deel.

Onder voorzitterschap van adjunct-secretaris-generaal Alain de Muyser werd gesproken over de situatie in de drie landen, de ontwikkelingen op Europees niveau en de activiteiten van de Benelux.  Hierbij stonden bestaande wetgeving, toekomstige wetgevingsvoorstellen en de toepassing en handhaving van wetgeving centraal. Specifiek kwamen o.a. de thema’s e-commerce, digitale economie en geo-blocking aan de orde. De organisaties bespraken ook het Europese ‘roaming’ dossier, waarbij het er op lijkt dat voorlopig de ‘roaming’ onder druk van de zuidelijke lidstaten niet zal worden afgeschaft. De recente afspraken tussen de Belgische en Luxemburgse regulator kwamen dan ook ter sprake. Evenals de mogelijkheid om hernieuwd in Benelux-verband het dossier op te pakken.

De bescherming van de rechten van consumenten is een kernelement van het werk van de Benelux in het kader van de bevordering van marktwerking en de ontwikkeling van de interne markt. Het   is als zodanig terug te vinden in de jaarprogramma’s van de laatste jaren. Het thema heeft meer aandacht verkregen door de gezamenlijke verklaring van de Benelux-Top van 29 april 2015 die de ontwikkeling van de Benelux samenwerking t.a.v. de interne markt, detailhandel en e-commerce als prioriteiten noemt.

De organisaties zijn geïnteresseerd om een samenwerking op te zetten en een vervolgvergadering is gepland voor de tweede helft van 2015.