Info Burgers » Nieuws » De Benelux-landen bevorderen elektronische facturering voor overheidsopdrachten

Benelux, Digitalisering, Economie

De Benelux-landen bevorderen elektronische facturering voor overheidsopdrachten

14 mrt. 2024

België vervult momenteel het voorzitterschap van de Benelux. Daarom heeft de Belgische staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging Mathieu Michel, op donderdag 14 maart 2024 een Benelux-aanbeveling ondertekend die de drie Benelux-landen aanmoedigt om het gebruik van elektronische facturen voor overheidsopdrachten te bevorderen.

Volgens de staatssecretaris zijn de voordelen van elektronische facturering, iets dat steeds gebruikelijker wordt binnen de EU, groot. Het vergemakkelijkt onder meer de samenwerking tussen bedrijven en overheidsinstanties. Bedrijven kunnen hun facturen automatisch versturen met daarbij de zekerheid dat deze correct worden bezorgd. Daarnaast wordt ook een duidelijker zicht op de verschillende partijen in het factureringsproces geboden en sluit aan bij wat op 1 maart 2024 in België verplicht is gesteld, namelijk e-facturering voor Belgische overheidsopdrachten.

De staatssecretaris benadrukt: “Sinds het begin van mijn ambtstermijn is het mijn inzet om te streven naar een meer inclusieve, meer ambitieuze en meer convergente samenleving. Door deze aanbeveling committeren de Benelux-landen zich aan meer digitale convergentie op het gebied van elektronische facturering. Deze stap markeert ons sterke engagement voor vlotte grensoverschrijdende samenwerking, die wordt met name mogelijk gemaakt door de implementatie van Peppol. Door actief het gebruik van elektronische facturering te promoten, banen we de weg naar snellere, veiligere en innovatievere grensoverschrijdende uitwisselingen, wat weer bijdraagt aan duurzame groei en welvaart in onze regio. Deze aanbeveling getuigt van onze gezamenlijke wens om als Benelux voorloper in Europa te blijven op het gebied digitalisering, waarbij we benadrukken dat grensoverschrijdende samenwerking en innovatie de sleutels zijn tot een welvarende toekomst voor de Benelux en daarbuiten.”

De Benelux-landen streven ernaar het gebruik van het Peppol-netwerk voor het verzenden van elektronische facturen te vergroten. Peppol, Pan-European Public Procurement On-Line, is een open en gestandaardiseerd netwerk dat bedrijven en overheidsinstanties helpt bij het uitwisselen van elektronische facturen. Door het gebruik van dit netwerk te intensiveren, streven de Benelux-landen ernaar om grensoverschrijdende verzending van elektronische facturen voor overheidsopdrachten te vergemakkelijken. Hetgeen resulteert in snellere en veiligere betalingen, waardoor de grensoverschrijdende handel tussen de landen wordt vereenvoudigd.

De op donderdag ondertekende aanbeveling moedigt de drie landen aan om samen te werken op het gebied van grensoverschrijdende coördinatie en het delen van informatie over zogeheten best practices, inclusief het gebruik van het Peppol-netwerk, om eventuele struikelblokken te identificeren en hiervoor oplossingen te vinden.

Met deze aanbeveling willen de Benelux-landen laten zien dat ze voorop willen lopen op het gebied van digitalisering. Ze zijn ervan overtuigd dat dit de welvaart binnen de Benelux zal vergroten.

De drie landen zullen hun buurlanden informeren over hun ervaringen met grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied en ze indien nodig erbij betrekken. Het is essentieel dat we een convergente samenleving kunnen bereiken om samen te werken en één stem te hebben

Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux : “Door elektronische facturering breed te omarmen, wordt administratieve rompslomp verminderd en worden transacties efficiënter, nauwkeuriger en betrouwbaarder. Dit draagt niet alleen bij aan het verkleinen van de BTW-kloof, een ander onderwerp waaraan de Benelux hard werkt, maar ook aan het wegnemen van grensoverschrijdende barrières voor het KMO/MKB van de Benelux.”