Info Burgers » Nieuws » De Benelux-landen en India presenteren het project Papierloze vrachtvervoerprocedures aan de Asia-Europe Meeting

De Benelux-landen en India presenteren het project Papierloze vrachtvervoerprocedures aan de Asia-Europe Meeting

28 apr. 2016

Tijdens de 10e zitting van de Werkgroep over Douane-aangelegenheden van ASEM (AWC) die van 25 tot 27 april 2016 in Brunei heeft plaatsgevonden, hebben vertegenwoordigers van de douanediensten van de Benelux-landen en van de douane van India een gemeenschappelijk project gepresenteerd. Sinds oktober 2015 zijn de vier landen immers gestart met een samenwerking rond digitalisering van douaneprocedures, in opdracht van de Asia-Europe Meeting(ASEM) met als taak de samenwerking tussen de Europese en Aziatische landen te versterken.

De douane-autoriteiten hebben samen een vragenlijst opgesteld om te polsen naar de inzet van digitale procedures bij de goederenafhandeling in het nationale en internationale verkeer. Deze vragenlijst heeft tot doel zicht te krijgen op de niveauverschillen in digitalisering en een stand van zaken m.b.t. het papierloos verkeer in de douanediensten op te maken.

Verder is uit een gezamenlijke analyse tussen India en Benelux gebleken wat de voornaamste goederenstromen tussen de landen zijn, en welk soort documenten het meest gebruikt wordt. De vijf producten die het meest tussen de Benelux en India verhandeld worden, zijn machinerieën, ijzer- en staalproducten, diamanten, schoonheidsproducten en voedingsmiddelen. Daarvoor zijn documenten vereist zoals licenties voor dual use goederen, CITES-certificaten (bedreigde dieren en planten), certificaten voor diamanten en voor fytosanitaire producten.

De vervolgstappen bestaan erin informatie en goede praktijken uit te wisselen over de papierloze vrachtvervoerprocedures, de vragenlijst in te vullen en de resultaten te verwerken. Verder worden de mogelijkheden nagegaan om een pilot rond een specifiek product en document op te zetten.