Info Burgers » Nieuws » De Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland werken nauw samen om diergezondheid te garanderen

CVO, dierengezondheid, voedselveiligheid

De Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland werken nauw samen om diergezondheid te garanderen

07 nov. 2023

Op initiatief van het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux Unie kwamen de hoofden van de veterinaire diensten (CVO’s) van de Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland bij elkaar in het Huis van de Benelux in Brussel in de marge van een Europese vergadering van de CVO’s.

Jean-Claude Meyer, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, benadrukte de relevantie van deze samenwerking. Het versterkt niet alleen hun grensoverschrijdende samenwerking, maar stelt hen ook in staat om Europese onderwerpen te bespreken, zoals de toepassing van Europese regelgeving rond dierengezondheid.

Dit jaar worden er drie Benelux-besluiten en zeven bilaterale akkoorden met de buurlanden op het gebied van veterinaire samenwerking gerealiseerd. Twee van deze Benelux- besluiten gaan over het actualiseren van regels voor ‘grensbegrazing’, dat tijdelijke begrazing van runderen, schapen en geiten in grensgebieden mogelijk maakt en de administratieve lasten vermindert terwijl de diergezondheid wordt gegarandeerd.  

Tijdens hun vergadering hebben de CVO’s de balans opgemaakt van de toepassing van deze grensoverschrijdende samenwerkingsovereenkomsten en zich verheugd over de aanstaande ministeriële ondertekening van een nieuw Benelux-besluit over verplaatsingen van in gevangenschap levende vogels naar een grensgebied. Dit kunnen bijvoorbeeld siervogels zijn die deelnemen aan wedstrijden over de grens (b.v. duivenwedstrijd). De inhoud van dit Benelux-besluit heeft als inspiratie gediend voor bilaterale akkoorden met Frankrijk en Duitsland. De CVO’s van Frankrijk en België enerzijds en Frankrijk en Luxemburg anderzijds hebben van deze vergadering gebruik gemaakt om dergelijke akkoorden te ondertekenen, die het transport van deze vogels vergemakkelijken. Het is mogelijk dat er soortgelijke bilaterale overeenkomsten met Duitsland zullen volgen.