Info Burgers » Nieuws » De Benelux versterkt zijn veiligheidssamenwerking.

De Benelux versterkt zijn veiligheidssamenwerking.

10 nov. 2009

“Op het vlak van de Benelux-samenwerking zal een vernieuwde strategische aanpak van veiligheid worden ontwikkeld door een herziening van het Actieplan Senningen.”

Dit zei secretaris-generaal van de Benelux, Jan van Laarhoven, tijdens het Veiligheidscongres 2009 in Den Haag dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij meldde dat vandaag in de drie landen, met de steun van het Benelux-secretariaat, hard gewerkt wordt aan een nieuwe versie van het Actieplan Senningen,  een gezamenlijk werkprogramma dat de aanpak van criminaliteit en onveiligheid in de regio voor de komende vier jaar zal bepalen.

Het Actieplan Senningen heeft als doel o.a. het Benelux-politieverdrag (ondertekend in 2004) uit te voeren. Dit verdrag wordt veelvuldig gebruikt wanneer de politiediensten gemeenschappelijk optreden bij de handhaving van de openbare orde, bijvoorbeeld tijdens Europese toppen in Luxemburg of Brussel. Maar ook om gezamenlijke operaties en oefeningen te organiseren geldt dit instrument als basis. “Wederzijdse bijstand bij de manifestatie van melkveehouders in Luxemburg in oktober of handhaven van openbare orde tijdens de recente voetbalwedstrijden toont het nut van het Senningen Verdrag aan”, zei van Laarhoven.

Dit Verdrag en bijbehorend actieplan worden nu geëvalueerd om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het terrein. Zo zal op het vlak van politiesamenwerking een strategische aanpak van criminaliteit en onveiligheid worden ontwikkeld op basis van o.a. de rapporten Fijnaut/De Ruyver (aanpak criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn) en het rapport-Spapens (over georganiseerde misdaad en strafrechterlijke samenwerking in de grensgebieden). Maar ook het gezamenlijke opleiden en organiseren van gemeenschappelijke oefeningen tussen politieagenten zal worden verder gezet. Daarnaast blijft de gezamenlijke aankoop van politiematerieel een permanent aandachtspunt en dient er een netwerk te worden uitgebouwd van Benelux-verbindingsofficeren in niet-Europese landen. De heer van Laarhoven wees ook op het belang van compatibele communicatienetwerken tussen de politiediensten, “voor een efficiënte Benelux-politiesamenwerking is het van het grootste belang dat hier snel een definitieve oplossing voor komt”.

Ook op het vlak van crisisbeheersing zullen grensoverschrijdende risico’s in kaart worden gebracht en gemeenschappelijke operationele oefeningen (zoals recent met de kerncentrale van Doel) worden gehouden, daarbij is het voor de Benelux-secretaris-generaal van essentieel dat “ de samenwerking rond het voorlichten van de bevolking in spoedeisende situaties wordt geïntensifieerd”.

Verder staat de strijd tegen terrorisme hoog op de Benelux-agenda. “Zo organiseerde het Benelux-secretariaat samen met de FBI een opleiding voor rechercheurs uit de Benelux en startte de politiechefs uit de drie landen met de uitwisseling van good practices rondom radicalisering en terrorisme. Recent kwamen terrorisme-experts uit tien landen bij elkaar op aansturen van de Benelux om een instrument te creëren dat de politieman in de straat kan gebruiken om sporen van radicalisme op te sporen”, aldus van Laarhoven.