Info Burgers » Nieuws » De hoofden van de veterinaire diensten van de Benelux, van Frankrijk en van Duitsland buigen zich over de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving

De hoofden van de veterinaire diensten van de Benelux, van Frankrijk en van Duitsland buigen zich over de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving

12 okt. 2021

Op 12 oktober heeft een overleg van de hoofden van de veterinaire diensten (CVO's) van onze drie landen, van Frankrijk en van Duitsland plaatsgevonden. Centraal stond de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving ('Animal Health Law'). Deze vergadering gaf gevolg aan een eerdere vergadering van diezelfde CVO's op 30 maart jongstleden (zie https://www.benelux.int/nl/post/de-benelux-landen-frankrijk-en-duitsland-versterken-hun-samenwerking-op-veterinair-gebied ).   

De heer Alain de Muyser, Secretaris-generaal van de Benelux, heeft nogmaals onderstreept dat het zinvol is met 5 landen bijeen te komen om over Europese ontwikkelingen te spreken. Een dergelijke regionale aanpak geeft concrete invulling aan het gedeelte van het Vernieuwd Benelux-Verdrag van 2012 met betrekking tot de Benelux-samenwerking met andere Europese lidstaten, of deelstaten van deze lidstaten (of nog, regionale samenwerkingsverbanden; aangrenzende bestuurlijke entiteiten; internationale organisaties/instellingen). 

Aangezien de implementatie van deze nieuwe Europese wetgeving in nationaal recht complex is, overwegen de samenwerkingspartners, op initiatief van Frankrijk, samen een aantal vragen over bepaalde interpretatievraagstukken aan de Europese Commissie voor te leggen.

Verder heeft de inwerkingtreding van deze nieuwe Europese regelgeving ook gevolgen voor een aantal bestaande bilaterale en Benelux-overeenkomsten in verband met het grensoverschrijdend verkeer van dieren. Momenteel wordt gewerkt aan een update van deze grensoverschrijdende samenwerkingsinstrumenten, wat tot een nieuw pakket van akkoorden tussen de 5 landen zal leiden.