Info Burgers » Nieuws » De « New Energy Coalition » treedt het Benelux Energie Expertise Netwerk toe

De « New Energy Coalition » treedt het Benelux Energie Expertise Netwerk toe

25 jan. 2022

De noord Nederlandse stichting “New Energy Coalition” (NEC) heeft zich aangesloten bij het Benelux Energie Expertise netwerk. Dit werd recentelijk besloten tijdens een bezoek van Jan Molema, directeur van afdeling Interne Markt van het SG Benelux, aan deze organisatie. Het Benelux Energie Expertise Netwerk heeft tot doel de energietransitie in de Benelux te ondersteunen en kennisinstellingen, overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bijeen te brengen. Het telt momenteel bijna 50 leden uit de Benelux-landen en heeft strategische partners in Noordrijn-Westfalen.

De NEC is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst. Het netwerk verenigt ruim 150 partners en richt zich op innovatie, onderzoek en human capital. Het is geworteld in het noorden van Nederland, dat een rijke geschiedenis heeft als energieleverancier van Nederland. Vanuit die kennispositie rond energie werkt de NEC aan energie-innovaties, -onderzoek en -onderwijs. De regio wordt gebruikt als proeftuin, met (inter)nationale reikwijdte. Nieuwe oplossingen krijgen hier vorm en worden ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Uitgebreide informatie over de NEC en haar activiteiten vindt u op haar website: https://www.newenergycoalition.org/coalitie/