Info Burgers » Nieuws » De Raad bereidt het Comité van Ministers voor

De Raad bereidt het Comité van Ministers voor

05 nov. 2012

De Raad van de Benelux vergaderde onder Belgisch Voorzitterschap op maandag 5 november 2012 op het Secretariaat-Generaal te Brussel. Dit om de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Benelux inhoudelijk voor te bereiden. Hoge ambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de drie landen bespraken o.a. het gemeenschappelijke werkprogramma 2013-2016 en het Benelux-jaarplan 2013. Ook werden de behaalde resultaten tijdens het Belgisch Voorzitterschap overlopen. Zo ging veel aandacht naar het akkoord rond de dringende medische hulpverlening tussen België en Luxemburg, de gemeenschappelijke opleidingen van politiemensen en de lancering van een webportaal voor grensarbeiders. Ook toonde de Raad zich tevreden over het project met de Europese Consumentenrichtlijn (ADR), dat kadert in de wil van de ministers om de implementatie van EU-regelgeving tussen de landen beter af te stemmen. Dit om mogelijke grenseffecten bij de uitvoering ervan te vermijden. Op  19 november 2012 komen de drie ministers van Buitenlandse Zaken als Comité van Ministers van de Benelux samen in Brussel.     De Benelux-Raad