Info Burgers » Nieuws » ECR en Benelux nemen sociale fraude onder de loep

ECR en Benelux nemen sociale fraude onder de loep

21 mei. 2013

Op 21 mei organiseerde Euro Contrôle Route op het Secretariaat-generaal een workshop over de handhaving van cabotage regels bij wegtransport.

De workshop werd ingeleid door adjunct-secretaris-generaal, Alain de Muyser, die Benelux-initiatieven inzake sociale fraude en de versterking van de samenwerking tussen de controle instanties toelichtte.

De cabotage wetgeving werd in het leven geroepen om de transportketen efficiënter en ecologischer te maken door transportondernemingen in de zeven dagen die volgen op een internationaal vervoer drie transportoperaties te laten ondernemen in het land van eindbestemming. Zo wordt vermeden dat vrachtwagens leeg op Europese wegen rondrijden.

Sinds de invoering van de wetgeving is het echter duidelijk geworden dat de cabotage regels met de voeten worden getreden en in de ergste gevallen worden deze misbruiken gebruikt als een dekmantel voor het omzeilen van de sociale wetgeving.

Omdat dit probleem de hele transportketen treft werd voldoende ruimte gegeven aan alle stakeholders om hun invalshoek te belichtten. Sprekers van de industrie (IRU), chauffeursvakbonden (ETF) en de policy makers (EC DG-MOVE) maakten een treffende schets van de realiteit op het terrein.

In de namiddag werden best practices gedeeld door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Uit deze uiteenlopende praktijken bleek dat cabotage handhaafbaar is, maar een aanzienlijke investering in mankracht en budget evenals een coördinatie met de arbeidsinspectie vereist.

Een conclusie die alleen maar bevestigd werd door de groepsgesprekken die het programma afslootten.

Voor meer informatie over ECR: http://www.euro-controle-route.eu/site/     De heer A. de Muyser