Info Burgers » Nieuws » Een moestuin in de stad : Waarom ? Hoe ? Met wie ?

Een moestuin in de stad : Waarom ? Hoe ? Met wie ?

13 nov. 2012

Op 13 november hebben het Secretariaat-Generaal Benelux en Leefmilieu Brussel  een denk- en doedag georganiseerd rond de groenteteelt in onze steden.

Bij de opening hebben de heer A. de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux en mevrouw C. Rousseau, adviseur duurzame voeding en milieu-educatie van E. Huytebroeck (Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) de verschillende functies en het belang onderstreept van tuinieren en moestuinen in de steden.Zo is de laatste jaren op te merken dat er meer gezamenlijke tuinen bijkomen. Deze bevorderen het gezellig samenzijn en de interpersoonlijke contacten. In de scholen heeft de moestuin een duidelijk educatief karakter.Voedselproductie in de stad betekent ook meer biodiversiteit in de stad en een kleinere ecologische voetafdruk van de levenswijze van de stadsbewoners. Het is ook niet onbelangrijk te vermelden dat een duurzamere attitude ten aanzien van voedselproductie positieve effecten kan sorteren op zowel de fysieke als psychologische gezondheid.Een ander niet te verwaarlozen voordeel is dat voedselproductie in de stad, geld bespaart. Bovendien, indien men het professioneel aanpakt, kan het zelfs jobs opleveren.

Zo’n 90 deelnemers (key-players voor natuur-en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling of nog initiatiefnemers voor projecten) hebben er inspiratie kunnen opdoen en de nodige informatie kunnen verzamelen om zich aan het avontuur te wagen of hun praktijken te verbeteren. De deelnemers hebben ook bijgedragen aan de gedachtevorming over een « handboek voor methodieken en te volgen stappenplan » dat bestemd is voor elkeen die een dergelijk project wenst op te zetten. Het is de bedoeling een pragmatische gids, waaraan nog wordt gewerkt, op te stellen die vooral de valkuilen en obstakels tijdens de denk- en opstartfase zal helpen te vermijden.

Deze dag heeft plaatsgevonden in het uitzonderlijke en zeer inspirerende kader van de experimentele tuin Jean Massart (Brussel). Op het dynamische en interactieve programma stonden uiteenzettingen, bezoeken en workshops.