Info Burgers » Nieuws » Eerste succes van het Formulier Benelux24: 150 ‘lege’ vennootschappen in België op het spoor

Eerste succes van het Formulier Benelux24: 150 ‘lege’ vennootschappen in België op het spoor

22 okt. 2013

Voor een efficiënte strijd tegen fiscale fraude is informatie-uitwisseling van primordiaal belang. De Benelux-landen en het Secretariaat-Generaal hebben daarom een formulier ontwikkeld om deze uitwisseling te standaardiseren, te vereenvoudigen en te versnellen: Benelux24.

Het doel van het formulier is dat bijvoorbeeld Luxemburg bij België algemene inlichtingen kan opvragen over het fiscaal gedrag van de belastingplichtige, die in België woont, maar in Luxemburg economische activiteiten uitoefent of heeft uitgeoefend. Zo krijgt Luxemburg een beter beeld van het "fiscale" profiel van de belastingplichtige en kan deze eventueel opgevolgd worden door de controle- en inspectiediensten. 

Hoewel het formulier Benelux24 zich nog in een testfase bevindt, zijn  de eerste uitwisselingen reeds veelbelovend. Zo kwam België, via een antwoord van Nederland op een formulier Benelux24, bijvoorbeeld al 150 vennootschappen op het spoor, waarvan de Nederlandse bestuurder een zogenaamde "katvanger" bleek te zijn. Deze vennootschappen, gesitueerd in zowel Nederland als België, kunnen nu door de fiscale diensten van de twee betrokken landen gevolgd worden.

Het gebruik van het formulier Benelux24 zal op korte termijn verruimd worden en zal een vaste plek veroveren in de informatie-uitwisseling tussen de drie landen.