Info Burgers » Nieuws » ‘Eet je bord leeg !’

‘Eet je bord leeg !’

05 nov. 2010

De Conferentie was georganiseerd op 27, 28 en 29 oktober door het 'Centre d’Education au Développement Durable Hollenfels', onder het beschermheerschap van de Nationale Jeugddienst van het Groothertogdom Luxemburg. Ongeveer 80 deskundigen van de Benelux (afkomstig van de sector en van de bevoegde Ministeries) waren aanwezig om goede praktijken uit te wisselen.   Onze voedingsgewoonten zijn de afgelopen 50 jaar ingrijpend veranderd en daarmee ook het hele voedselproductieproces en de handel in voedingsmiddelen. Onze voeding heeft vandaag een enorme invloed op alle aspecten van het leven – eerlijke verdeling van natuurlijke producten, biodiversiteit, globale verantwoordelijkheid … Is een voedingspatroon dat in lijn is met duurzame ontwikkeling (nog) mogelijk ? Wat zal de rol zijn van educatie over duurzame ontwikkeling in heel dit debat? De conferentie was erop gericht om de stakeholders bij educatie over duurzame ontwikkeling te laten kennismaken met innovatieve leerprojecten, met duurzame producenten en hun educatieve partners en zich te bezinnen op de voedselafdruk van de deelnemende instellingen en organisaties. Heel wat concrete projecten werden er gepresenteerd zowel als leermethodieken, die de uitwisseling van goede praktijken tussen deelnemers bevorderen.

De Conferentie kaderde in een bijzondere internationale context : het Internationale Jaar van de Biodiversiteit 2010, Wereldvoedseldag van 16 oktober en de Internationale Conferentie op hoog niveau die is georganiseerd door Nederland over het thema landbouw, voeding en klimaatverandering (begin november).

Voor meer informatie kunt u terecht bij : benelux@snj.etat.luof m.naessens@benelux.be