Info Burgers » Nieuws » Euro Contrôle Route: 8 controleweken in 2010Nieuwe pendelcontrole op busvervoer naar Marokko/Turkije.

Euro Contrôle Route: 8 controleweken in 2010Nieuwe pendelcontrole op busvervoer naar Marokko/Turkije.

18 feb. 2010

Op woensdag 17 februari 2010 vergaderde het internationale samenwerkingsverband tussen de inspectiediensten voor controle op het personen- en goederenvervoer (Euro Contrôle Route) op het Secretariaat-Generaal van de Benelux. In 2010 staan 8 controleweken op het programma.

Controleurs in alle landen concentreren zich dan gedurende een hele week op vooraf bepaalde inbreuken. Zo dragen de 14 lidstaten van ECR een steentje bij aan de verkeersveiligheid in Europa.

Resultaten 2009

Tijdens de vergadering werd stilgestaan bij de globale resultaten van de controleweken gehouden in 2009. Vorig jaar werd er tijdens zes weken gezamenlijke controles uitgevoerd op overlading van voertuigen, de rij- en rusttijden bij busvervoer,  op het vervoer van gevaarlijke stoffen, de technische conditie van wagens en het correct vastleggen van de lading. In totaal werden hierbij 85541 vrachtwagens en bussen gecontroleerd. In bijna 20 procent (16638) van de gevallen werd er een overtreding vastgesteld. Hierbij werden 3962 voertuigen (24 procent) onmiddellijk geïmmobiliseerd omdat de overtreding te zwaar was en de veiligheid in het gedrang kwam.

De leden van ECR kondigden tijdens de bijeenkomst aan om in 2010 door te gaan met controles langs de weg. Acht om precies te zijn. De focus zal net zoals in 2009 liggen op dezelfde  specifieke inbreuken.

Pendelcontrole

Nieuw is de invoering van een speciale pendelcontrole voor vakantiebussen naar Marokko en Turkije. Die bussen vertrekken vanuit Duitsland en België en rijden door naar hun eindbestemming via Frankrijk en Spanje. Veel van de chauffeurs van deze bussen houden zich niet aan de rij- en rusttijden of het voertuig is technisch niet in orde met de veiligheidsvoorschriften. Duitsland, België, Frankrijk en Spanje gaan samen een pendelcontrole organiseren waarbij ze op verschillende plaatsen en op gecoördineerde wijze het traject controleren. Hierbij wordt vermeden dat dezelfde bus twee keer wordt gecontroleerd om de overlast voor de reiziger te beperken en  zijn veiligheid te maximaliseren.

Meer informatie over ECR: www.euro-controle-route.eu