Info Burgers » Nieuws » Europese voortrekkersrol voor douane in Benelux

Europese voortrekkersrol voor douane in Benelux

09 nov. 2012

Douaneautoriteiten uit België, Nederland en Luxemburg  kwamen op het Secretariaat-Generaal van de Benelux op 9 november 2012 bijeen om te bespreken hoe ze rond drie onderwerpen mogelijk kunnen samenwerken en als labo fungeren voor de Europese Unie. Dit onder Belgisch Voorzitterschap.

Zo overlegden de deelnemers  over de mogelijkheid een pilootproject rond papierloos douanevervoer op te zetten. Doel van dit pilootproject is om in Benelux-verband te onderzoeken  welke voordelen het bedrijfsleven en douane kan bereiken door het gebruik van het huidige papieren begeleidingsdocument te vervangen door een variant op een elektronische drager (tablet,  mobiele telefoon). Binnen Europa wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de papieren versie.

Verder werd in de strijd tegen de tabakssmokkel door de aanwezige autoriteiten bekeken hoe akkoorden met tabaksfabrikanten in Benelux-verband af te sluiten. Vandaag gebeurt dit immers nog  afzonderlijk land per land.

Tenslotte werd er van gedachte gewisseld over een initiatief rond de gezamenlijke implementatie van nieuwe Europese douane- en accijnsregelgeving.

Deelnemers aan de vergadering