Info Burgers » Nieuws » Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

25 okt. 2019

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit gaat de grens over. Het proefproject met een Euregionaal informatie- en expertisecentrum (EURIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is onlangs uit de startblokken geschoten. 

Het centrum moet zorgen voor betere samenwerking en snellere informatie-uitwisseling op voornamelijk bestuurlijk niveau tussen België, Noordrijn-Westfalen en Nederland. Dit in aanvulling op de bestaande samenwerking van politie en Openbaar Ministerie over de grens.

Het doel is allereerst om de bestuurlijke autoriteiten in de grensstreek Euregio Maas-Rijn door snellere deling van kennis en informatie meer mogelijkheden te geven om gezamenlijk op te trekken tegen criminelen. Daarnaast kan het centrum helpen voorkomen dat criminelen in het andere land hun criminele activiteiten ongestoord kunnen voortzetten.

De oprichting van het EURIEC is een direct gevolg van de Benelux-samenwerking op het gebied van de bestuurlijke aanpak. De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, zei hierover vorig jaar: “We zijn schatplichtig aan de Benelux-werkgroep bestuurlijke aanpak, die in zijn rapport Tackling Crime Together, deze pilot opperde. Dat rapport ging vooral in op de vraag hoe Benelux en Duitsland zo goed mogelijk kunnen samenwerken bij de aanpak van zogenoemde 'outlaw motorcycle gangs’. De Europese Raad en de Europese Commissie omarmden het idee voor een proef. (…) partners uit de Benelux en Duitsland, die een vraagstuk hebben met betrekking tot de grensoverschrijdende aanpak van georganiseerde criminaliteit kunnen hier straks terecht.”.   

De Europese Unie heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project. Het project wordt wetenschappelijk begeleid door de universiteiten van Leuven, Maastricht en Keulen en is in eerste instantie ontworpen voor 2 jaar. Idealiter moet daarna in alle drie de landen de basis zijn gelegd voor wetswijzigingen.