Info Burgers » Nieuws » Fiscale Benelux-overeenkomst uit 1969 heeft nog altijd meerwaarde

Fiscale Benelux-overeenkomst uit 1969 heeft nog altijd meerwaarde

09 jun. 2017

Op 9 juni 2017 organiseerde het Secretariaat-Generaal een fiscale workshop Administratieve en strafrechtelijke samenwerking. Deze workshop bracht fiscale onderzoekers uit de Benelux-landen bij elkaar om informatie uit te wisselen over de organisatie en de manier waarop grensoverschrijdende onderzoeken verlopen en de samenwerking ingericht is. 

De Benelux-Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het stuk van belastingen vormde daarbij het uitgangspunt. Hoewel deze Benelux-overeenkomst alweer dateert van 29 april 1969 blijkt hij een unieke combinatie te bevatten van samenwerkingsafspraken in het kader van onderzoek en opsporing. 

Bovendien blijkt de Benelux-Overeenkomst mogelijkheden te bieden op het vlak van het uitwisselen van gegevens, het in een ander land meewerken aan een onderzoek, het overnemen van vervolging, het meewerken aan opsporingsonderzoeken, … die soms verder gaan dan hetgeen vastgelegd is in andere (internationale) instrumenten. 

Om deze verdergaande mogelijkheden nieuw leven in te blazen, staat op het wensenlijst van de bevoegde instellingen die aanwezig waren op de workshop onder andere om een praktische handleiding op te stellen voor de samenwerking. Een van de aandachtspunten vormt daarbij alvast een snelle communicatie tussen de betrokken diensten en de landen. 

Alain de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux: "De samenwerking in Benelux-verband zet zich in voor meer rechtvaardigheid voor burgers en bedrijfsleven en stimuleert het streven naar innoverende werkmethoden. Zij is erop gericht samen concrete resultaten te behalen via initiatieven die een impact hebben op de werkvloer. 

Het seminar “Administratieve en strafrechtelijke samenwerking in de Benelux: juridische theorie versus de praktijk” sluit hier volledig bij aan. Aldus kunnen wij samen nieuwe kansen creëren voor samenwerking tussen de verschillende autoriteiten in de Benelux en denken aan samenwerkingsmogelijkheden met andere partners."