Info Burgers » Nieuws » Fraudebestrijding vraagt om preventieve en creatieve aanpak

Fraudebestrijding vraagt om preventieve en creatieve aanpak

02 jun. 2015

Op 2 juni heeft een groep van fiscale experts op het gebied van fraudebestrijding zich verzameld op het Benelux Secretariaat-Generaal in het kader van een verkenningssessie over systeemfraude. In het bijzijn van secretaris-generaal, de heer Jan van Laarhoven, hebben zij verschillende manier gepresenteerd waarop belastingplichtigen (op een georganiseerde manier) de overheid geld laten uitbetalen of vermijden om zelf geld te betalen, op basis van gefingeerde of onjuiste gegevens. In de eerste plaats gaat het daarbij over belastingen, maar met deze ‘gecreëerde werkelijkheid’ beroepen de belastingplichtigen zich ook op andere voorzieningen, zoals sociale uitkeringen, toeslagen, premies, of hypotheken, visa, …

Om zoveel mogelijk schade te voorkomen, is het belangrijk om dergelijk misbruik en fraude al in een vroegtijdig stadium op te sporen. De Benelux-landen leggen daarbij vooral de focus op de personen ‘achter de fraude’, namelijk diegenen die dergelijke praktijken faciliteren en aanbieden.

Op basis van de beschikbare informatie en met inachtneming van de regelgeving in het kader van de privacy, brengen de lidstaten daarom risico-indicatoren in beeld die leiden tot een profiel met kenmerken van (potentiële) fraudeurs. Daarbij gaan zij innovatief te werk, omdat de fraudeurs hun werkmethodes telkens aanpassen in een poging om de overheid te slim af te zijn.  

De experts hebben geconcludeerd dat sommige belastingplichtigen niet schromen om de grens over te gaan en hetzelfde trucje in een buurland te proberen. Om dit te voorkomen is het van belang dat de Benelux-landen hun netwerk versterken en hieromtrent informatie uitwisselen.