Info Burgers » Nieuws » Goede samenwerking tussen Nederlandse en Belgische Belastingdienst brengt grootschalige mosselfraude aan het licht

Goede samenwerking tussen Nederlandse en Belgische Belastingdienst brengt grootschalige mosselfraude aan het licht

23 aug. 2013

Precies een jaar geleden hebben de Nederlandse en Belgische Belastingdienst elkaar opgezocht om fraude met ‘zwarte’ mosselen aan te pakken. 60% van de Zeeuwse schelpdieren komt immers bij de Belgische consument terecht, maar na onderzoek bleek dat de btw over de verkoop niet altijd werd vermeld op de belastingaangifte. Het belastbaar inkomen van de ondernemers daalt op die manier, waardoor ze minder hoeven af te dragen aan de fiscus.

Deze problematiek werd reeds eerder aangekaart tussen de Benelux-collega’s, maar de Belastingdiensten zijn nu, door middel van een goede gemeenschappelijke voorbereiding en gezamenlijk optreden, een grootschalige fraude op het spoor gekomen. In de zaak waar een twintigtal Belgische ondernemers en een grote Nederlandse mosselhandelaar bij betrokken zijn, loopt de schade in de honderdduizenden euro’s. De Belgische Belastingdienst heeft al aangegeven alles in het werk te stellen om de achterstallige btw in te vorderen.

De aanpak die hier gehanteerd werd, sluit ook aan bij de doelstellingen van de Benelux-activiteiten op het gebied van fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude. Deze samenwerking, die al ruim tien jaar bestaat, bespreekt onder andere nieuwe signalen en trends op het gebied van fraude en gaf zo ook aandacht aan de mosselfraude. Het Benelux-overleg, dat aangestuurd wordt door de hoge ambtenaren, stelt de experts verder in de gelegenheid om contacten over de grens te leggen, kennis en informatie uit te wisselen en controles op elkaar af te stemmen.