Info Burgers » Nieuws » Grensoverschrijdend transport van vogels in de Benelux vereenvoudigd 

Benelux

Grensoverschrijdend transport van vogels in de Benelux vereenvoudigd 

11 dec. 2023

De Benelux-landen hebben opnieuw stappen gezet om de administratieve rompslomp met betrekking tot het verplaatsen van dieren over de grens te verminderen. Deze keer voor zogenaamde in ‘gevangenschap levende vogels’, zoals papegaaien, parkieten, duiven, die deelnemen aan evenementen. Het besluit volgt op gezamenlijke inspanningen die eerder dit jaar werden getroffen voor runderen, schapen en geiten. Onder het Nederlands voorzitterschap van de Benelux heeft minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hiervoor een Benelux-beschikking ondertekend, waarmee het grensoverschrijdend transport van deze vogels wordt vereenvoudigd en de diergezondheid gewaarborgd blijft.

Vanaf nu is er geen diergezondheidscertificaat meer nodig voor de verplaatsing van deze vogels tussen Benelux-landen als zij deelnemen aan evenementen zoals tentoonstellingen en wedstrijden in die landen. Deze beslissing verlicht niet alleen de administratieve last voor eigenaren van de dieren, maar ook voor de controlerende autoriteiten. Tegelijkertijd blijven de strikte maatregelen rondom diergezondheid staan.

Dit Benelux-initiatief is gebaseerd op de mogelijkheid voor de lidstaten om binnen de EU-diergezondheidswetgeving af te wijken van specifieke regels voor vervoer naar evenementen , op voorwaarde dat er passende maatregelen worden genomen om risico’s te beperken zoals rond dierenziekten. De Benelux-landen kunnen het initiatief gezamenlijk en gecoördineerd uitvoeren, omdat het beleid en de opvatting rondom diergezondheid vergelijkbaar is tussen de landen .

De drie landen blijven zich inzetten om de mobiliteit van dieren over de grenzen heen efficiënt en gezond te houden. Deze Benelux-Beschikking opent ook de deur voor verdere samenwerking met de buurlanden, zoals Duitsland en Frankrijk, waarmee gestreefd wordt naar vergelijkbare administratieve vereenvoudigingen. 

Met deze beslissing is opnieuw een positieve stap gezet in het sneller en gemakkelijker maken van dierentransporten over de grenzen binnen de Benelux.

Minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit): “Mooi om te zien hoe we door samenwerking de administratieve lasten voor diereigenaren en controlerende autoriteiten hebben verlaagd. Maatregelen moeten aansluiten bij de praktijk, waarbij diergezondheid altijd voorop blijft staan. Dit Benelux-initiatief sluit aan bij mijn inzet om diertransporten te versnellen.”