Info Burgers » Nieuws » Herbruiken om te besparen, hoe doe je dat?

Herbruiken om te besparen, hoe doe je dat?

21 nov. 2014

Het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het Benelux Secretariaat-Generaal en de Benelux-Werkgroep Educatie, informatie en communicatie voor Natuur- en Milieueducatie (NME) en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) organiseerden van 18 tot en met 20 november 2014 samen een Benelux-conferentie rond het thema "Leren in transitie" te Gent.

Daarbij bogen NME-werkers, leerkrachten, ambtelijke deskundigen, ontwikkelaars van educatief materiaal, enz., en niet te vergeten een delegatie van studenten ("beleidsmakers van morgen") zich samen over de rol van educatie in de transitie naar een duurzame en leefbare samenleving voor de burger.

In het besef dat het huidige economische model niet houdbaar is, vormt de doelgroep van de conferentie een optimale tussenschakel naar iedere burger om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om van economisch model te veranderen en te tonen hoe concreet kan worden bijgedragen aan deze noodzakelijke verandering, en wel in alle sectoren (energie, voedsel, bouwen, wonen, mobiliteit, gezondheid, …).

Op de eerste conferentiedag reikten prominente hoogleraren en onderzoekers uit de Benelux theoretische concepten op het vlak van transitie aan. Op de tweede dag was er gelegenheid tot het afleggen van praktijkbezoeken aan projecten of organisaties in Gent die elk op hun manier meewerken aan de transitie naar een evenwichtiger maatschappij, zodat de deelnemers de theorie meteen aan de praktijk konden toetsen. Met de bagage van deze twee dagen namen de conferentiegangers vervolgens deel aan een collectief onderzoek naar educatie in de bezochte Gentse projecten. Dat onderzoek was bedoeld om de theoretische kaders te evalueren, te valideren, bij te stellen of aan te vullen. De conclusies van dat onderzoek zullen in de vorm van een collectief werk worden gepresenteerd en worden gedeeld met het ruime NME- en EDO-werkveld van de Benelux.

De conferentie bouwt voort op het proces dat tijdens de Benelux-conferentie 2013 in Nederland werd opgestart. Centraal stond toen de discussie over de rol van NME/EDO in een transitie naar een groene economie. Verschillende visies, praktijken en competenties passeerden de revue. In 2015 beëindigt het Groothertogdom Luxemburg de werkcyclus van drie jaar.

Voor nadere informatie:

https://www.benelux.int/nl/kernthemas/leefmilieu/natuur-en-milieueducatie-en-educatie-voor-duurzame-ontwikkeling-de-benelux