Info Burgers » Nieuws » Het Benelux Energie Expertise Netwerk is online !

Het Benelux Energie Expertise Netwerk is online !

04 jun. 2015

Met de lancering van deze website krijgt de samenwerking tussen Benelux kennisinstellingen, universiteiten en bedrijfsleven opnieuw een impuls. Projecten, conferenties of eenvoudigweg informatie zoeken en delen over energie transitie in de Benelux, het kan allemaal op dit online platform.  

Energie is een topprioriteit van het Belgische voorzitterschap van de Benelux in 2015. In dit kader lanceerde de federale Belgische minister voor Energie Marie-Christine Marghem op 5 februari 2015 het Benelux Energie Expertise Netwerk, op het Secretariaat Generaal van de Benelux in Brussels.  

Het netwerk telt momenteel al 43 leden en presenteert zich vanaf vandaag ook op het internet via een eigen aantrekkelijke en functionele sectie op de Benelux-website.  

Het Benelux Energie Expertise Netwerk is een interdisciplinair netwerk van kennis en expertise in de Benelux op het gebeid van duurzame energie. Het maakt kennisstructuren in de Benelux inzichtelijk, presenteert en promoot ze en biedt de betrokken actoren en organisaties de mogelijkheid in contact te komen met elkaar.  

De webpagina’s bieden de netwerkleden enerzijds de mogelijkheid zichzelf en hun projecten, evenementen en activiteiten te presenteren en vormen een platform voor uitwisseling en samenwerking tussen de leden. Anderzijds is het een etalage voor de kennis en capaciteiten over duurzame energie die in de Benelux aanwezig zijn.  

Na de lancering van deze website zal het netwerk nu stap voor stap verder concreet gestalte krijgen: in september 2015 zal de Kick-Off Conferentie van het netwerk in Brussel plaatsvinden. 

Om meer te leren over het Benelux Energie Expertise Netwerk en onze leden, bezoek de aan het netwerk gewijde pagina’s op de Benelux-website.