Info Burgers » Nieuws » Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een groene toekomst

Het Benelux Klimaatplatform is de duurzame motor voor het bundelen van regionale kennis voor een groene toekomst

13 mei. 2022

De conclusies van het IPCC-rapport van 4 april jongstleden vertellen ons dat de uitstoot van CO2 onmiddellijk omlaag moet ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Op alle niveaus moet actie worden ondernomen om dit mondiale doel te bereiken. Schaalgrootte en samenwerking is daarbij van essentieel belang. Het hernieuwde Benelux Klimaatplatform draagt hieraan bij door regionale samenwerking tussen organisaties te bevorderen en zo grensoverschrijdende problemen gezamenlijk en efficiënter aan te pakken. 

Stakeholders in kaart brengen

Het Klimaatplatform heeft als doel om bestaande expertise in de Benelux-landen samen te brengen om een extra impuls te geven aan de kennisontwikkeling en -uitwisseling. Publieke en private organisaties die zich bezighouden met het klimaat, milieu, duurzame ontwikkeling of een onderdeel daarvan kunnen via het Platform met elkaar in contact komen om kennis te delen of gezamenlijke projecten op te starten. De kracht van innovatie, diversiteit in aanpak en rijkdom aan kennis in de Benelux-landen kunnen door samenwerking optimaal benut worden. 

Informatievoorziening

Daarbij biedt het Klimaatplatform nu ook een kenniscentrum dat organisaties de mogelijkheid biedt om kennis op te doen over het nationale klimaatbeleid van de drie landen en de activiteiten van de Benelux. Dit geeft, naast de private projecten, een duidelijk overzicht welke rol de Benelux-overheden spelen, binnen welk domein en met welke bevoegdheden.  Zo wordt het gemakkelijker elkaar te vinden en aan te vullen. 

Voordelen

Het Klimaat Platform biedt kosteloos:

Klimaatplatform 12.05.png