Info Burgers » Nieuws » Het Publicatieblad van de Benelux-Unie voortaan digitaal

Het Publicatieblad van de Benelux-Unie voortaan digitaal

26 apr. 2012

Het Benelux-Publicatieblad kan u vanaf vandaag op het internet raadplegen. Tot op vandaag was het Benelux-Publicatieblad een papieren Publicatieblad. In de toekomst zijn geen papieren versies meer beschikbaar.

In dit eerste digitale Publicatieblad worden beschikkingen, adviezen en prejudiciële vragen gericht aan het Benelux Gerechtshof, het jaarplan 2012 en het jaarverslag 2011 van de Benelux Unie bekend gemaakt. Kortom, u treft er al de officiële beslissingen aan die in Benelux-verband werden genomen. Het document wordt regelmatig geactualiseerd.

In de online-editie vindt u gerangschikt per jaar de uitgaven van het Publicatieblad vanaf 2012. Ook de voorgaande publicaties zijn beschikbaar.

Aangezien nu alles digitaal verloopt zijn er geen abonnementskosten meer. Geïnteresseerden kunnen zich via de weblink gratis inschrijven om op de hoogte te blijven van toekomstige publicaties.

Daarnaast werkt het Secretariaat-Generaal aan het digitaliseren van zijn juridisch instrumentarium. Het doel hiervan is om het in de toekomst mogelijk te maken beschikkingen, aanbevelingen,… online op te zoeken.