Info Burgers » Nieuws » Internationaal symposium Belgisch voorzitterschap van de Benelux: Oplossingen om de btw-kloof te verkleinen en belastingfraude te bestrijden

Benelux, Economie

Internationaal symposium Belgisch voorzitterschap van de Benelux: Oplossingen om de btw-kloof te verkleinen en belastingfraude te bestrijden

12 mrt. 2024

Onder het Belgisch voorzitterschap van de Benelux werd een internationaal symposium georganiseerd om de btw-kloof te dichten. De btw-kloof verwijst naar het verschil tussen het verwachte bedrag aan btw dat door belastingautoriteiten zou moeten worden geïnd en het daadwerkelijk geïnde bedrag.

Dit symposium bracht beleidsmakers, experts en vertegenwoordigers van belastingdiensten uit de Benelux en verschillende Europese landen samen. De dag werd geopend door Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux, en Hilde Aerts, tijdelijke vervanger van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën. Michel-Etienne Tilemans, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux was de moderator van het event.

Onder het thema ‘Concrete maatregelen om de btw-kloof te dichten’, een uitdaging die nationale en internationale belastingdiensten over de hele wereld bezighoudt, werden innovatieve benaderingen en samenwerkingsstrategieën besproken. Het symposium bood een diepgaande analyse van kritieke kwesties, met de nadruk op het belang van digitalisering, een solide juridische basis en effectieve internationale samenwerking om belastingfraude tegen te gaan.

De Belgische Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, de Nederlandse Staatssecretaris voor Toeslagen en Douane, Aukje De Vries, en de vertegenwoordiger van de Luxemburgse Minister van Financiën, Gilles Roth, die aanwezig waren bij de conferentie, benadrukten het politieke engagement om belastingdiensten te versterken en grensoverschrijdende fiscale kwesties aan te pakken.

Een van de hoogtepunten van de dag was de sessie over elektronische facturatie, waar experts pleitten voor een grotere digitalisering en een solide juridische basis voor toekomstige ontwikkelingen. Presentaties over voorstellen van de Europese Commissie, de OESO en de resultaten van projecten in de Scandinavische en andere Europese landen boden perspectieven op innovatieve benaderingen.

Andere belangrijke thema’s waren het efficiënt verzamelen en gebruiken van hoogwaardige transactiegegevens, strategieën om fraude inzake e-commerce te bestrijden en de ethische dimensies van het belastingbeleid, belicht door vooraanstaande academici van verschillende universiteiten. Vertegenwoordigers van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) benadrukten dat het EPPO een sterke bondgenoot is voor de lidstaten in de strijd tegen fraude.

Het symposium benadrukte het belang van samenwerking en kennisuitwisseling om betere resultaten te behalen op het gebied van belastinginning.

De heer Weekers bevestigde dat de conclusies van dit symposium zullen worden geïntegreerd in toekomstige acties van de Benelux op het gebied van de bestrijding van belastingfraude.

Klik hier voor de presentaties.

Bekijk het volledige colloquium : https://www.youtube.com/watch?v=ydPIn2FqCtI