Info Burgers » Nieuws » Internationale aanpak doorverkoop online tickets loont

Internationale aanpak doorverkoop online tickets loont

22 mrt. 2011

 

Internationale aanpak doorverkoop online tickets loont

Benelux-landen deden gezamenlijk onderzoek naar problemen bij online ticketverkoop

DEN HAAG, 22/03/2011 – De consumententoezichthouders van de drie Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg) hebben geconstateerd, dat een gezamenlijke aanpak van de problemen bij het online doorverkopen van tickets voor concerten en evenementen loont. De drie landen zijn samen opgetrokken in de aanpak van de websites die deze kaarten doorverkopen aan consumenten in de drie landen. Dit is het derde onderzoek (meubelsector, electrozaken) sinds 2008 dat de drie landen samen voeren op het gebied van consumentenbescherming.

De websites die tickets doorverkopen opereren vooral vanuit Nederland, maar richten zich behalve op Nederlandse consumenten ook op consumenten over de grens, met name in België en Luxemburg. Voor consumenten is het vaak niet voldoende duidelijk dat het om een doorverkocht ticket gaat en wat dit mogelijk voor hen betekent (zoals dat de prijs vaak hoger is , het risico dat ze lopen niet binnen gelaten te worden en dat ze bij annulering niet altijd het volledige aankoopbedrag terugbetaald krijgen). De Belgische en Nederlandse overheid hadden eerder afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak. Dit heeft ertoe geleid, dat de afgelopen periode intensief is gewerkt aan het verbeteren van de informatie op de sites die tickets doorverkopen.

De Nederlandse Consumentenautoriteit heeft 24 websites onderscheiden die op deze markt actief zijn. Samen met de Belgische en Luxemburgse collega’s zijn deze websites de afgelopen periode intensief gecontroleerd. Ook werd bij een concert van Lady Gaga in Antwerpen ter plaatse onderzoek gedaan. Het resultaat hiervan is, dat de informatievoorziening aan consumenten op deze websites inmiddels aanzienlijk is verbeterd. Consumenten worden nu duidelijk geïnformeerd over het feit dat ze te maken hebben met een site die tickets doorverkoopt en welke mogelijke risico’s hiermee verbonden zijn. In het onderzoekstraject zijn de 24 onderzochte websites gewezen op de benodigde aanpassingen. Aan negen websites die nalieten alle vereiste aanpassingen te doen heeft de Nederlandse Consumentenautoriteit sancties opgelegd om naleving af te dwingen.

Hoewel in geen van de Benelux-landen het doorverkopen van tickets is verboden, geldt er wel wetgeving die maakt dat de websites duidelijk moeten zijn over het feit dat zij tickets doorverkopen en wat daarvan de gevolgen zijn voor consumenten. Hoewel de transparantie op de websites door deze actie sterk is verbeterd, kan niet met zekerheid worden geconcludeerd dat hiermee alle problemen zijn opgelost. Aangezien internet een vluchtig medium is en er websites komen en gaan, zullen de controles van de sites moeten worden voortgezet. Daarnaast geldt ook een eigen verantwoordelijkheid voor consumenten om zelf ook altijd goed te controleren met wie ze zaken doen en onder welke voorwaarden.

Om de doorverkoop van tickets te reguleren is er zowel in Nederland als in België wetgeving in voorbereiding. Aangezien de online markt vluchtig is en aanbieders zich gemakkelijk elders vestigen waar minder strenge regels gelden, is ook hierbij internationale (Benelux) samenwerking van groot belang.

Link onderzoek 2011Consumentenbescherming betreffende de doorverkoop van tickets via niet-officiële verkoopkanalen

Link onderzoek 2010: Consumentenbescherming betreffende de wettelijke en commerciële garanties

Link onderzoek 2009: Consumentenbescherming in de meubelsector