Info Burgers » Nieuws » JBZ-Raadsconclusies roepen EU-lidstaten en Europese Commissie op om Benelux-project te steunen

JBZ-Raadsconclusies roepen EU-lidstaten en Europese Commissie op om Benelux-project te steunen

28 jun. 2016

De conclusies van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) van de EU van juni 2016 besteden aandacht aan het thema bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarin worden de EU-lidstaten en de Europese Commissie opgeroepen grensoverschrijdende projecten, waaronder het proefproject van de Benelux met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in de Euregio Maas Rijn, verder te ontwikkelen.  

Het thema bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is via Nederland in het Actieplan Senningen 2013-2016 opgenomen, waarin de prioriteiten van de Benelux-samenwerking op het gebied van veiligheid staan opgesomd. 

Mede door Benelux-politieke verklaringen (in 2014 en 2015) over dit onderwerp was een Benelux-werkgroep werkzaam die samen met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de problematiek van “outlaw motorcycle gangs” (OMCG) in de Euregio Maas Rijn (EMR) onderzocht. 

Het resultaat was een  voortgangsrapport “Tackling Crime Together. Hierin wordt dieper ingegaan  op de bestuurlijke aanpak van aan OMCG gerelateerde criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn. Op basis van deze case studie werden conclusies en aanbevelingen opgesteld die ook van toepassing kunnen zijn op het gehele territorium van de Benelux en Duitsland en op andere criminaliteitsfenomenen. De aanbevelingen uit het rapport roepen onder andere op tot het opzetten van een proefproject over een internationaal informatie- en expertisecentrum, het ontwikkelen van een grensoverschrijdend barrièremodel en het sluiten van een operationele samenwerkingsovereenkomst over de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling tussen stakeholders. 

Tijdens de EU-voorzitterschapsconferentie over bestuurlijk aanpak Working apart together in Amsterdam (21 en 22 maart 2016) heeft de Benelux dit rapport “Tackling Crime Togetheraan de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie overhandigd en de stand van zaken van de Benelux-samenwerking rond het thema gepresenteerd. 

De Benelux-werkgroep werkt aan de follow-up van de geformuleerde aanbevelingen. 

De vermelding van de Benelux-samenwerking rond bestuurlijke aanpak in conclusies van de JBZ-Raad toont aan dat de Benelux ook in dit domein een voorbeeldfunctie vervult voor de Europese Unie.