Info Burgers » Nieuws » Kick-off Nederlands Benelux-Voorzitterschap: “oplossingen voor telewerkende grensarbeiders”

Kick-off Nederlands Benelux-Voorzitterschap: “oplossingen voor telewerkende grensarbeiders”

09 feb. 2023

Den Haag, 9-02-2023| Tijdens de officiële lancering van het Nederlands Voorzitterschap van de Benelux in 2023 door minister Wopke Hoekstra, kondigde de secretaris-generaal van de Benelux Frans Weekers aan extra aandacht te besteden aan de situatie van telewerkende grensarbeiders. Zij worden immers nu door de realiteit van telewerken geconfronteerd met onduidelijkheid op fiscaal vlak, “wat niet wenselijk is”. Dat zei Weekers tijdens de presentatie van het Benelux-jaarplan 2023.

Grensarbeiders helpen

In de Benelux-regio zijn veel grensarbeiders actief. Zij wonen in het ene land maar werken in het buurland. Hun aantal draait rond de 370.000, wat 1/4 uitmaakt van de totale grensarbeid binnen de Europese Unie. Sinds de Covid-pandemie werd massaal thuisgewerkt maar nu worstelen de landen met het vastleggen van het aantal thuiswerkdagen voor grensarbeiders en dit om fiscaaltechnische redenen. Frans Weekers wil meehelpen aan een oplossing: “Het kan niet dat wij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit stimuleren, obstakels hiervoor wegwerken en hierin een voorbeeldrol vervullen richting de EU, maar we geen coherentie krijgen in wat te doen met telewerk voor grensarbeiders. Dit is een nieuwe realiteit op de arbeidsmarkt waar we liefst éénduidig en helder binnen de Benelux mee omspringen”. Hij maakte zich sterk alle partners samen de rond de tafel te brengen om aan structurele oplossingen te werken in het belang van de grensarbeiders en de werkgevers die hen tewerkstelt. “ Onze oplossingen kunnen we zelfs delen met andere landen binnen de EU” voegde Weekers toe.

Benelux-vlaggenschipprojecten

Naast aandacht voor de situatie van grensarbeiders haalde Weekers ook andere belangrijke Benelux-projecten uit het jaarplan aan. Dit jaar zijn er vijf zogenaamde vlaggenschipprojecten. Zo wordt op vlak van veiligheid ingezet op de inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-politieverdrag dat gaat helpen bij de noodzakelijke aanpak van criminaliteit. Ook zal er worden onderhandeld over een Benelux-Verdrag tegen sociale fraude, wat de bescherming van gezondheid en veiligheid op de werkvloer met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers moet versterken. Daarnaast wil Benelux met het oog op een duurzame leefomgeving zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen door o.a. in te zetten op grensoverschrijdende fietspaden en een veilige fietsinfrastructuur. Op vlak van energietransitie zal Benelux samen met buurlanden het enorme potentieel van windenergie op de Noordzee blijven aanjagen. Ten slotte gaan de landen een virtuele weergave opstellen van de grensoverschrijdende infrastructuur die hen verbindt, om toekomstige uitdagingen in dit domein beter aan te kunnen.

Voortrekker blijven
in interne markt, duurzaamheid
en veiligheid

Samenwerken zonder grenzen