Info Burgers » Nieuws » Mededinging terug op de Benelux kaart

Mededinging terug op de Benelux kaart

05 jun. 2015

Nadat recent  de 3 Benelux –premiers een verklaring over het belang van de interne markt voor groei en banen hebben gelanceerd, vond afgelopen dinsdag 2 juni 2015 een eerste experten overleg over mededinging plaats. Een logische vervolg stap want een goede interne markt functioneert enkel bij voldoende en eerlijke concurrentie. In dit overleg werd gefocust op de richtlijn 2014/104/EU, die ziet op de mogelijkheid voor burgers en ondernemingen om hun schade te verhalen, wanneer zij (financieel) slachtoffer zijn geworden van kartels of prijsafspraken. Dit komt bovenop de boete die zij reeds van een mededingingsautoriteit krijgen opgelegd.Deze richtlijn dient ten laatste voor 27 december 2016 omgezet te zijn. In deze context werden in Benelux-verband standpunten uitgewisseld over mogelijke knelpunten bij de toekomstige implementatie, vooral als grensoverschrijdende dossiers zich aandienen. Het Benelux-overleg strekt ertoe daar zo nodig oplossingen voor te vinden. Zo werd bijvoorbeeld gewezen op het feit dat de berekening van de concrete schade een complexe zaak is en dat rechters wellicht capaciteitsproblemen zouden kunnen krijgen bij de vaststelling hiervan. Er werd besloten een vervolg overleg te plannen in de 2 e helft van 2015, wanneer de eerste wetteksten voor zullen liggen.