Info Burgers » Nieuws » Mensenhandel: Uitdagingen op het vlak van bewijsvoering in geval van arbeidsuitbuiting

Mensenhandel: Uitdagingen op het vlak van bewijsvoering in geval van arbeidsuitbuiting

11 okt. 2022

Op 11 oktober 2022 zijn de deskundigen van de drie landen bijeengekomen op het Secretariaat-Generaal om van gedachten te wisselen over de problematiek van de bewijsvoering in geval van economische uitbuiting. 

Deze vorm van uitbuiting bestaat erin een persoon te dwingen te werken in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid. Arbeidsuitbuiting doet zich voor in alle economische sectoren, maar vaak is die moeilijk te herkennen. Politie en arbeidsinspecteurs krijgen soms te maken met situaties waarin het moeilijk is uit te maken of het echt om een geval van mensenhandel danwel ernstige benadeling gaat. De bewijsvoering en de juiste kwalificatie van de feiten hebben evenwel gevolgen op het vlak van de zorg van de vermoedelijke slachtoffers en de gerechtelijke procedures. 

In aanwezigheid van de Secretaris-generaal, Alain de Muyser, hebben de vertegenwoordigers van de drie landen de gelegenheid gehad om van gedachten te wisselen over de definitie van arbeidsuitbuiting en de diverse mogelijke vormen, zowel als de respectieve rollen van de bij de opsporing betrokken actoren. 

Deze studiedag heeft het mogelijk gemaakt voor de experts om de recente ontwikkelingen op het vlak van arbeidsuitbuiting te bespreken en de moeilijkheden met betrekking tot de bewijzen en de daaruit voortvloeiende gevolgen in beeld te brengen, met name waar het gaat over de zorg voor de vermoedelijke slachtoffers. Tevens kon worden nagedacht over gezamenlijke acties om deze plaag te bestrijden. 

Tot slot kan opgemerkt worden dat de Benelux-samenwerking inzake de bestrijding van mensenhandel al sinds 2012 bestaat en valt onder de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap 2022 dat pleit voor een veiligheid zonder grenzen binnen de Benelux.