Info Burgers » Nieuws » Ministers en Stedelijke Bestuurders uit Vlaanderen en Nederland willen samenwerken om kansen en uitdagingen rond intra-Europese migratie aan te gaan

Ministers en Stedelijke Bestuurders uit Vlaanderen en Nederland willen samenwerken om kansen en uitdagingen rond intra-Europese migratie aan te gaan

17 okt. 2011

Op maandag 17 oktober 2011 ondertekenden Ministers voor het Stedelijk Beleid en Maatschappelijke Integratie van de Vlaanderen en Nederland, samen met de Burgemeesters/Schepenen/Wethouders van belangrijke steden, op het Secretariaat-Generaal van de Benelux, een Memorandum of Understanding (MOU) over de ‘Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost Europa in de steden van de Benelux en aangrenzende regio’s. Hierin verklaren ze samen te willen werken om de kansen en uitdagingen rond intra-Europese migratie aan te gaan.

Dit Memorandum kwam tot stand in het kader van het Benelux project ‘Urbiscoop’. Op dit moment bestaat overeenstemming over dit Memorandum tussen bevoegde Ministers en politiek verantwoordelijken van steden in Nederland en Vlaanderen. De ondertekenaars hopen dat andere partners in de Benelux later bij dit Memorandum zullen aansluiten.

Een belangrijk aantal steden in de Benelux en aangrenzende regio’s kennen de laatste jaren een sterke instroom van EU-burgers uit Midden- en Oost-Europa. Deze migratie vindt plaats dankzij het recht van vrij verkeer en verblijf van burgers in de EU. Belangrijke drijfveren zijn de grote verschillen in welvaart, tewerkstelling en welzijn maar ook vormen van uitsluiting in de Europese Unie.

Naast economische en demografische ontwikkelingsmogelijkheden plaatst deze instroom de steden ook voor belangrijke uitdagingen. Zo wordt het absorptievermogen en de garantie op een menswaardig bestaan in de steden van de Benelux en aangrenzende regio’s op de proef gesteld. Ook voor de nieuwkomers verloopt het leven en werken in de ontvangende landen niet altijd probleemloos.

Door samenwerking in Benelux-verband willen de steden en centrale overheden samen de verantwoordelijkheid opnemen om deze kansen te benutten en de uitdagingen aan te gaan.

Met de ondertekening van deze MOU willen de partners, zonder het recht van het vrij verkeer van EU-burgers in vraag te stellen, onder meer :

· De toestroom van intra-Europese migranten in kaart brengen, goede praktijken rond integratie uitwisselen  en waterbedeffecten (waarbij problemen van de ene naar de andere stad worden doorgeschoven) vermijden;· Ten aanzien van de herkomstlanden een al te rooskleurig beeld van de Benelux bijsturen. Vaak komen de migranten immers in een grote sociale achterstand terecht die kan leiden tot menselijke tragedies;

· Op Europees niveau middelen uit bestaande fondsen (structuurfondsen, integratiefondsen, enz…) ook toepasbaar maken voor de integratie van intra-Europese migranten.

Dit MOU werd ondertekend door de Ministers G. Bourgeois (Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand), F. Van den Bossche (Vlaams Minister van energie, Wonen, Steden en Sociale Economie)  en Ambassadeur H. Schuwer namens Minister H.G.J. Kamp (Nederlands Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ), de Burgemeesters P. Janssens (Antwerpen), D. Termont (Gent), C. Geerts  (Sint-Niklaas) en de schepenen en wethouders M. De Coninck (Antwerpen), G. Reynebeau en G. Versnick (Gent), M. Dhoore (Genk), J.M. Norder (Den Haag), H. Karakus (Rotterdam), B. Bergkamp (Breda), M.C.T. Fiers (Eindhoven) en P.H. Sleeking (Dordrecht).