Info Burgers » Nieuws » Mobiele betalingen essentieel in een digitale Benelux

Mobiele betalingen essentieel in een digitale Benelux

05 dec. 2016

Ondanks een sterk groeiend aanbod van mobiele betalingsapps gebruikt de Benelux-burger en -ondernemer mobiele betalingen nog maar mondjesmaat. Zeker als het om grensoverschrijdende betalingen gaat. Waaraan ligt dit en hoe kan er in Benelux-verband iets aan gedaan worden? Hieraan hechten ook de Benelux-premiers belang en spraken onlangs de ambitie uit om te komen tot een ´Digitale Benelux´ en een ééngemaakte markt voor detailhandel.

In de 2e helft van 2016 voerde de Benelux een enquête uit met medewerking van onder andere banken, betaalorganisaties, krediet- en debetkaarten maatschappijen. Dit om te verkennen waar de knelpunten en eventuele oplossingen zouden kunnen liggen in het verder ontwikkelen van mobiel betalingsverkeer. Op 5 december werd een conferentie georganiseerd met gebruikers, ondernemers en consumentenorganisaties om de resultaten van deze enquête te delen en te bespreken. Doel is om tot een drietal actiepunten voor 2017 te komen op het vlak van mobiele betalingen.

De kennis die per land sterk verschilt werd alvast gedeeld door een 50-tal betalingsexperts uit de private en publieke sector. Deelnemers waren het eens over een focus op onder andere het gebruik maken van elkaars test ecosystemen voor betalingsinnovaties, het gezamenlijk voeren van en gebruik maken van elkaars sensibiliseringscampagnes en ten slotte het gezamenlijk aanpakken van de cybersecurity problematiek op dit terrein.

Met deze initiatieven wordt alvast een basis gelegd voor een modern en vlot betalingsverkeer dat van essentieel belang is voor de projecten Digitale Benelux en Benelux Retail unie.