Info Burgers » Nieuws » Newsletter juli 2009 + Activiteitenrapport 2008

Newsletter juli 2009 + Activiteitenrapport 2008

17 jul. 2009

INCLUSIEFuitneembaar katern met het ACTIVITEITENRAPPORT 2008 (kerngegevens) - DOWNLOAD PDF   Grenzen Overbruggen. Het Secretariaat-Generaal en procesmanagement Politiesamenwerking: gezamenlijke ontvoeringsoefening Benelux-samenwerking tijdens protest van europese melkveehouders in Brussel Euro-Contrôle-Route : Meldpunt disproportionele sancties Euro-Controle-Route blikt vooruit 2de Benelux-conferentie over “Kwaliteit van het werk: een uitdaging in tijden van crisis” Benelux-Jeugdbeleid: samen werken aan de toekomst De nieuwe Benelux-Grensarbeidersbrochures zijn verschenen Memorandum over verkeer van en handel in paarden binnen Benelux vernieuwd Vrije cabotage wegvervoer binnen de Benelux blijft gehandhaafd Nieuwe Benelux-beschikking over vrije migratie van vissen Internationale Aspecten van het ruimtelijke beleid in de Benelux Natuur- en Milieueducatie: Vooraankondiging aan de Benelux-Werkconferentie 2009 Benelux ontvangt de permanente vertegenwoordiging van Nederland Benelux-Gerechtshof: Vooraankondiging van de studiedag Plenumvergaderingen van 13 en 14 maart 2009 te Brussel Plenumvergaderingen van 12 en 13 juni 2009 te Brussel Het Benelux-Parlement en Regionale Duurzame Ontwikkeling Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ontvangt FlandersInshape

DOWNLOAD PDF