Info Burgers » Nieuws » Nieuwe Benelux-beschikking over jacht en vogelbescherming ondertekend

Nieuwe Benelux-beschikking over jacht en vogelbescherming ondertekend

19 mrt. 2014

Sinds 5 maart 2014 is een nieuwe Benelux-beschikking over jacht en vogelbescherming van kracht.

Deze beschikking kwam er omdat op het terrein bleek dat de toepassing van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming mogelijk een belemmering kon vormen voor de regulatiestrategie van bepaalde wildsoorten die werd opgezet door de Benelux-partners om, teneinde het hoofd te bieden aan sommige situaties, bepaalde wildsoorten te bestrijden in het belang van de wetenschap, van het natuurbeheer of tot voorkoming van schade of met het oog op de volksgezondheid en openbare veiligheid.

Deze Benelux-beschikking, aangenomen onder Nederlands voorzitterschap van het Benelux Comité van Ministers, maakt het de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, van het Groothertogdom Luxemburg, de regeringen van het Vlaams Gewest, van het Waals Gewest en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk  afwijkende maatregelen te activeren om onder andere de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de veiligheid van het luchtverkeer te blijven garanderen, die door bepaalde dieren in gevaar kunnen worden gebracht.

Het gaat hierbij om de toepassing van een bepaling die voor dergelijke doeleinden in de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming is opgenomen.

De Benelux-landen kwamen ook overeen om samen te bekijken hoe de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming verder kan worden gemoderniseerd.

De volledige tekst van en toelichting bij de Benelux-beschikking kan hier gedownload worden. https://www.benelux.int/nl/rgm/rgm_regels_show.asp?ID=830&LST=A&Ref=M(2014)03