Info Burgers » Nieuws » Nieuwe uitgave van het Benelux-Publicatieblad is beschikbaar

Nieuwe uitgave van het Benelux-Publicatieblad is beschikbaar

26 nov. 2012

Een nieuwe (tweede) uitgave van het Benelux-Publicatieblad (uitgifte 15 november 2012) is online beschikbaar. U leest in het Benelux-Publicatieblad de meest actuele officiële documenten van de Benelux-Unie (protocollen, beschikkingen, arresten en prejudiciële vragen van het Benelux-Gerechtshof).

In dit tweede nummer van het Publicatieblad vindt u meer informatie over o.a.

het Protocol tot modernisering van het Benelux-Gerechtshof en de Beschikking rond het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer tussen Luxemburg en Belgie.

Ter herinnering: op de website zijn ook de eerdere uitgaven van het Benelux-Publicatieblad beschikbaar.