Info Burgers » Nieuws » OESO-rapport roept Benelux-landen op om groene groei te meten in grensoverschrijdende gebieden

OESO-rapport roept Benelux-landen op om groene groei te meten in grensoverschrijdende gebieden

29 mei. 2013

- Studie duidt op rol voor Benelux-Unie -

29/05/2013| Brussel – De Benelux-landen dienen initiatieven te nemen om groene groei in grensoverschrijdende gebieden beter in kaart te brengen. Momenteel ontbreken hiervoor indicatoren op het lokale niveau en vooral in grensoverschrijdende gebieden. Dit staat in een OESO-LEED-rapport ‘Green growth in the Benelux: Indicators of local transition to a low-carbon economy in cross-border regions’ dat woensdag op het Secretariaat-Generaal van de Benelux-Unie in Brussel werd gepresenteerd door internationale experten. Het rapport kwam er door een nauwe samenwerking tussen de OESO en het Benelux-secretariaat.

De evolutie naar een koolstofarme economie is een uitdaging voor alle landen en regio’s. Groene groei is hierbij een voorwaarde en betekent dat de economie in omvang toeneemt zonder dat dit nadelig is voor klimaat, water, bodem, grondstoffen en biodiversiteit. Op internationaal en nationaal vlak bestaan er al indicatoren (zoals de hoeveelheid water-, of energieconsumptie, de CO2 uitstoot,…) waardoor de groei van de duurzame economie kan gemeten worden. Op lokaal en zeker op grensoverschrijdend vlak blijkt het bijzonder moeilijk hierop zicht te krijgen. Dit door de complexe aard van grensgebieden. Naast een eigen dynamiek aan weerskanten van de grens, worden ze geconfronteerd met verschillen in beleid.

Op voorstel van het Benelux-secretariaat selecteerde de OESO twee grensoverschrijdende gebieden in de Benelux om bestaande nationale indicatoren op toe te passen. De biobased industrie cluster in Gent-Terneuzen (België-Nederland) en de reconversie van een oud industriegebied naar een kenniscentrum in Alzette-Belval (Luxemburg) . Resultaat van het onderzoek was dat deze regio’s volgens het OESO-rapport bovengemiddeld presteren op het vlak o.a. van groene tewerkstelling (Gent-Terneuzen) en duurzaam bouwen ( Alzette-Belval). Maar een aantal nationale indicatoren zijn niet zomaar toepasbaar of gegevens ontbreken. Daarom kunnen geen conclusies getrokken over de evolutie van groene groei in deze grensgebieden.

Het rapport besluit dat er nog veel werk nodig is voordat groene groei in grensoverschrijdende gebieden goed kan worden gemeten, omdat indicatoren die gelden aan weerskanten van de grens vrijwel onbestaande zijn.

De OESO adviseert dan ook de Benelux-landen:

Ontwikkel ‘grensoverschrijdende’ indicatoren die groene groei meten en hou bij grote publieke investeringen hiermee rekening Duid organisaties aan belast met het verzamelen en rapporteren van data en geef hen de nodige middelen Betrek lokale stakeholders bij de ‘meet’projecten en gebruik de bestaande grensoverschrijdende netwerken Laat de Benelux-Unie een rol spelen bij de coördinatie van dataverzameling en toezien of grensoverschrijdende toepassing ervan mogelijk is Stimuleer kennisoverdracht over groene groei niet alleen tussen de Benelux-landen, maar tussen alle niveaus Stroomlijn groene beroepskwalificaties en opleidingen binnen Benelux Stimuleer groen ondernemerschap Ontwikkel een markt voor groene producten via het aanbestedingsbeleid.

De publicatie van dit rapport is voor de Benelux-Unie niet het einde van het project. "Het rapport betekent voor ons de start van een diepgaander werk op het gebied van de verfijning van lokale indicatoren in een grensoverschrijdende context”, meldde de heer Jan van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux.

Link naar het rapport

Link naar de samenvatting van het rapport