Info Burgers » Nieuws » Onrustwekkende verdwijningen in grensgebieden: mogelijke nieuwe Benelux-samenwerking

Veiligheid

Onrustwekkende verdwijningen in grensgebieden: mogelijke nieuwe Benelux-samenwerking

29 mrt. 2023

Opsporingsberichten na een zorgwekkende verdwijning zijn schering en inslag. Elk land weet hoe het op eigen grondgebied daar een gevolg aan moet geven. Maar hoe wordt met deze gebeurtenissen tussen de Benelux-partners omgegaan en wat moet er gebeuren in geval van verdwijning in een grensgebied? Het Secretariaat-Generaal van de Benelux nam het initiatief om een eerste themadag over dit onderwerp te organiseren.

Bij deze gelegenheid kwamen een vijftigtal deskundigen van de politiediensten van de Benelux en Child Focus in het Benelux-Huis bijeen. Zij informeerden elkaar over nationale procedures en richtlijnen over verdwijningen en zoomden in op bepaalde dossiers met grensoverschrijdende elementen. Doel was ook om elkaar beter te leren kennen, aan netwerkvorming te doen, met de bevoegde diensten van de Benelux-landen te bespreken hoe verdwijningen in de grensgebieden het best kunnen worden aangepakt en na te gaan of er mogelijkheden zijn om de Benelux-samenwerking op het gebied van verdwijningen in het grensgebied te optimaliseren.

In zijn openingstoespraak herinnerde de adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Michel-Etienne Tilemans, eraan dat veiligheid een van de drie prioriteiten van de Benelux Unie is en dat de inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-Politieverdrag een vlaggeschipproject is van het gemeenschappelijk optreden voor 2023. Dit zal de grensoverschrijdende politiesamenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg intensiveren en een nuttig instrument in de strijd tegen de grensoverschrijdende criminaliteit vormen.