Info Burgers » Nieuws » Project rond grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit uit de startblokken

Project rond grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit uit de startblokken

28 feb. 2014

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is één van de drie prioritaire werkvelden van het Nederlands Voorzitterschap van de Benelux Unie en werd opgenomen in het Benelux-jaarplan 2014. De drie landen zetten sterk in op dit thema omdat een goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt tussen de Benelux-landen essentieel is. Werkloosheid in de grensgebieden kan vermeden worden door optimaal en grenzeloos van elkaars arbeidspotentieel te profiteren. Economische groei wordt gestimuleerd en het welzijn van de Benelux-burgers versterkt.Het Secetariaat-Generaal van de Benelux wil ondersteunend en met een grenzeloze bril op, bijdragen aan een betere coördinatie rond grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit tussen de verschillende actoren in de landen. Heel wat organisaties en instanties zijn reeds actief op dit terrein en leveren goed werk. Zij worden dan ook nauw betrokken bij dit project en consultaties met hen in de drie landen en Noordrijn-Westfalen vonden reeds plaats. Doel is om de reeds aanwezige kennis, samen met nieuwe inzichten, over de grenzen heen te bundelen en ter beschikking te stellen van de betrokken stakeholders. Concreet bereidt het Benelux-secretariaat de komende maanden vier thema’s voor: cijfers en data verzamelen over de arbeidsmarktsituatie aan beide zijden van de grens.best practices uitwisselen.oplossingen aanreiken voor de grensoverschrijdende erkenning van universitaire diploma’s en van beroepskwalificaties.verbeteren van informatieverstrekking aan grensarbeiders.Bevindingen hierover worden verwacht in juni en zullen in workshops met al de betrokken actoren zoals sociale partners, provincies, euregio’s, ministeries, … besproken worden. Nadien is het de bedoeling dat dit resulteert in besluitvorming door regeringsvertegenwoordigers.