Info Burgers » Nieuws » Reageer op het Benelux-Groenboek… Uw mening over de toekomst van de Benelux telt!

Reageer op het Benelux-Groenboek… Uw mening over de toekomst van de Benelux telt!

20 mrt. 2012

Welke vernieuwende thema’s ziet u voor de Benelux in de komende jaren? Welke nieuwe onderwerpen wilt u aansnijden of verdiepen? Wat zijn volgens u de grote uitdagingen waarvoor de Benelux in de komende jaren een oplossing moet vinden ?

Dit zijn vragen die het Benelux Secretariaat-Generaal u stelt in zijn Groenboek dat tot doel heeft het gemeenschappelijk werkprogramma 2013-2016 vorm te geven. Dit werkprogramma is een strategisch document dat de gemeenschappelijke acties tussen de drie landen  voor de komende 4 jaren bepaalt. Het eerste werkprogramma 2009-2012 loopt eind dit jaar af.

In de overtuiging dat er veel verschillende meningen bestaan over de toekomstige dossiers en wij daar rekening mee willen houden, wil de Benelux zijn stakeholders en andere geïnteresseerden  raadplegen. Beslissen over onze toekomst doen we niet alleen. Wij willen uw mening weten, uw suggesties, externe adviezen, wij vragen om uw reacties, wij willen uw ambities delen. Wij hebben uw medewerking, uw verbeeldingskracht en uw adviezen nodig.

Om uw gedachtevorming te ondersteunen stellen wij dit Benelux-Groenboek in elektronische versie beschikbaar op onze website. U vindt daarin reeds een lijst met voorstellen terug, verdeeld over 11 thema's. U kan deze eventueel als uitgangspunt nemen.

"Out of the box” reacties stellen wij op prijs.

Eind dit jaar zal het hoogste politieke orgaan van de Benelux, het Comité van Ministers, de teksten definitief goedkeuren. Uw reacties zijn welkom tot uiterlijk 31 mei 2012

ofwel elektronisch: 2013-16@benelux.int,ofwel via de post ter attentie van mevrouw Sonja Van Rossem, Hoofd van het stafbureau, Regentschapsstraat 39 te 1000 Brussel.

Wij danken u voor de aandacht die u aan het werk van de Benelux geeft, voor alle relevante opmerkingen, wijze raadgevingen en voor uw constructieve bijdrage aan de toekomst van onze samenwerking.