Info Burgers » Nieuws » Resultaten Benelux strategisch overleg Fraude

Resultaten Benelux strategisch overleg Fraude

21 apr. 2016

Onder voorzitterschap van het Secretariaat-Generaal van de Benelux had in Senningen (Luxemburg) een strategisch overleg ‘fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude’ plaats.

Hoge verantwoordelijken van de ministeries van de Financiën, de fiscale (opsporings)diensten en de Accijnsadministratie van de drie landen maakten een tussenstand op van lopende gezamenlijke acties in de strijd tegen fraude en gaven impulsen aan nieuwe initiatieven om fiscale fraude voor te blijven. Ook Benelux-projecten met een EU-uitstraling kregen stimulansen.

Concreet beslisten de fiscale diensten van drie landen tijdens deze vergadering o.a. : 

  • Het uitrollen van een door de Benelux ontwikkeld analysesysteem tegen btw-carrouselfraude op Europees niveau te ondersteunen.
  • Controleacties te organiseren in de strijd tegen onregelmatigheden in de handel met en het vervoer van elitepaarden. Dit in samenwerking met de douane en de veterinaire diensten en in partnerschap met Noordrijn-Westfalen en Frankrijk.
  • De praktijken en het misbruik te analyseren van bedrijven die op het web actief zijn.
  • Een methode uit te werken om beter en op een ondernemersvriendelijke manier accijnzen te innen in de sector van all inclusive riviercruises.

Ook het onderwerp ‘ panama papers’ kwam aan bod. De Benelux-fraudewerkgroep zal zich meer diepgaand over deze kwestie buigen in juni.