Info Burgers » Nieuws » Rondetafel ‘grensoverschrijdend openbaar spoorvervoer’

Rondetafel ‘grensoverschrijdend openbaar spoorvervoer’

15 jun. 2010

 Op 15 juni 2010  vond in het Benelux-gebouw in Brussel, in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Europese Commissie,  een rondetafel plaats over het grensoverschrijdend openbaar spoorvervoer in relatie tot het  Europees beleid en de Europese instrumenten ter zake.

  Op dit moment is het verre van evident om een regionale grensoverschrijdende spoorverbinding tot stand te brengen en rendabel te maken. De organisatie van de markt aan weerszijde van de grens (bijvoorbeeld uiteenlopende duur van spoorconcessies), de infrastructuur die vaak ophoudt aan de grens, de uiteenlopende beveiligings- en signaliseringssystemen, de vele uiteenlopende tariefstructuren (gesubsidieerd/niet gesubsidieerd, uiteenlopende definities van bijvoorbeeld ‘jongeren’, ‘ouderen’, ‘groepen’) en de vaak incompatibele elektronische ticketsystemen (OV-chipkaart, Smartcard, Handyticket,…) maken het voor de vervoersmaatschappijen onaantrekkelijk om in dergelijke verbindingen te investeren en voor de reiziger om er gebruik van te maken.

 

Conclusie van de bijeenkomst is dat Europa veel kan betekenen, bijvoorbeeld op het gebied van standaardisatie en het gericht inzetten van middelen en dat het van groot belang is dat de regio’s en de Europese Commissie ter zake in nauw contact met elkaar blijven. Een vervolgoverleg op korte termijn is daarom voorzien.