Info Burgers » Nieuws » Rondetafel omgevingsrecht en milieueffectrapportage

Rondetafel omgevingsrecht en milieueffectrapportage

06 dec. 2012

Op 6 december 2012 organiseerde het Secretariaat-Generaal van de Benelux een rondetafel over het omgevingsrecht en de implementatie van de Europese richtlijnen rond milieueffectrapportage (m.e.r.).

De m.e.r. onderzoekt de effecten van een plan of project op het milieu en biedt milieuvriendelijke alternatieven. Zulk een rapportage is verplicht voor besluiten van de overheid over projecten, zoals de bouw van chemische installaties en de aanleg van auto(snel)wegen, alsook voor beleidsplannen van de overheid.

Tijdens de rondetafel werd het recente herzieningsvoorstel van de m.e.r. richtlijn voor projecten toegelicht door een expert van het DG Milieu van de Europese Commissie. Over dit voorstel wordt in 2013 beslist door de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement.

Een dertigtal experts en beleidsambtenaren uit Nederland, de Belgische gewesten, Luxemburg en Noordrijn-Westfalen wisselden vervolgens standpunten en ervaringen uit rond het Commissievoorstel en de uitvoering van de milieueffectrapportage richtlijnen in de praktijk. Hierbij werd nader ingegaan op een drietal knelpunten:

Inconsistenties tussen uitvoering van achtereenvolgens de m.e.r. voor plannen en die voor projecten. De screening om te bepalen of een m.e.r. wel of niet nodig is. De kwaliteit van het milieueffectrapport met name voor wat betreft het onderzoeken van milieuvriendelijke alternatieven.