Info Burgers » Nieuws » Samenwerken om hindernissen voor het zakendoen weg te werken

Samenwerken om hindernissen voor het zakendoen weg te werken

06 sep. 2013

De Benelux-samenwerking streeft naar een verdieping van de interne markt die de grensoverschrijdende (bedrijfs)economische samenwerking bevordert en hindernissen voor het zakendoen wegwerkt. Nog te vaak blijven er handelsbelemmeringen bestaan en het ligt op de weg van de Benelux om systematisch concrete knelpunten in kaart te brengen teneinde obstakels uit de weg te ruimen en nieuwe problemen te vermijden.

Zo ondersteunt de Benelux het initiatief van de Kamer van Koophandel van Luxemburg en de vertegenwoordiging van de EC in Luxemburg om via Enterprise Europe Network-Luxembourg een bevraging te organiseren bij ondernemingen, met name MKB/MKI, met als doel een inventaris op te maken van alle soorten knelpunten, ongerijmdheden en obstakels waarmee zij bij de uitoefening van hun activiteiten te maken krijgen. U kunt aan deze enquête deelnemen tot 27 september 2013.   Klik hier om de vragenlijst en begeleidende brief te openen.