Info Burgers » Nieuws » Secretarissen-generaal Benelux aanwezig op de Benelux Top

Benelux, Benelux-Top

Secretarissen-generaal Benelux aanwezig op de Benelux Top

30 nov. 2023

De secretarissen-generaal van de Benelux Unie (Frans Weekers, Michel-Etienne Tilemans en Jean-Claude Meyer) waren aanwezig op de Benelux Top in Rotterdam, waar de Nederlandse minister-president Mark Rutte de premiers Luc Frieden van Luxemburg en Alexander De Croo van België verwelkomde. Ook minister-president Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen nam deel aan de bijeenkomst.

Voorafgaand aan de top hadden minister-president Rutte en de eerste ministers Frieden en De Croo een informeel gesprek bij het Havenbedrijf Rotterdam. De Benelux Top, die voor de 10e keer werd gehouden,  vond plaats in het Wereldmuseum en werd dit keer voorgezeten door Nederland.

In het Wereldmuseum bespraken minister-president Rutte en de eerste ministers Frieden en De Croo diverse onderwerpen, waaronder politieke en regionale samenwerking tussen de Benelux-landen. Tijdens een werksessie met minister-president Wüst werden actuele geopolitieke kwesties, migratie, klimaat en de Europese Unie besproken.

Vervolgens vond een werksessie plaats met de vier regeringsleiders en het College van secretarissen-generaal van de Benelux Unie. Hierbij stond grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van veiligheid en justitie, watermanagement en energie centraal.

Tijdens de top werd de gezamenlijke Benelux-verklaring ondertekend, waarin teruggeblikt werd op behaalde resultaten en vooruitgekeken werd naar de samenwerking in 2024.